VYBAVENÍ

Optický skener Shining 3D EinScan-SP
Polarizační mikroskop PADIM X PC
Biaxiální testovací zařízení s DIC
Software pro tvorbu modelů materiálu | Hyperfit
Software pro tvorbu modelů geometrie z CT/MRI a mikroCT dat | STL Model Creator

NAŠE SLUŽBY

Deformační a napěťové analýzy pomocí metody konečných prvků
Tvorba modelů geometrie tvrdých i měkkých tkání z CT/MRI a mikro CT snímků
Určování mechanických vlastností měkkých tkání na uniaxiálním a biaxiálním testovacím zařízení
Měření orientace a vláknitosti tkání
DIC & micro DIC měření
Výpočtové modely obousměrné interakce mezi prouděním, strukturou a akustikou
3D tisk

SPOLUPRÁCE

Masarykova univerzita
Nemocnice u Svaté Anny v Brně
Úrazová nemocnice v Brně
Fakultní nemocnice Brno
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Karolinska Institute (Sweden)
Fraunhofer Institute (Germany)
Tokyo Medical and Dental University (Japan)
University of Swansea (United Kingdom)
University of Lyon (France)
University Jean Monnet (France)
University of Tampere (Finland)
Aarhus University (Denmark)